top of page

Yoga Fotoğraf Albümü

Nasıl gözüktüğün değil, nasıl hissettiğin değerli

Yoga asanaları - yani duruşları - yoga felsefesi içinde başlı başına birer amaç değildir. O asana içinde nasıl gözüktüğünüz ise ne kadar uzun süredir, ne kadar yoğun bir yoga asana uygulayıcısı olduğunuz kadar, doğuştan gelen veya sonradan edinilen fiziksel ve bazen değiştirilemez (örneğin kemik yapısı gibi) etkenlerle belli olur. Oysa gerçek yoga bize kendimiz olmak, olduğumuz halimizle mutlu olmak ve hissetmek için alan açar. Ve ne enteresandır ki ancak varoluşumuzu olduğu gibi görüp kabul edince, hissedince onu olabileceği en iyi haline getirerek potansiyelini tam olarak açığa çıkarabilecek değişimleri mümkün kılabiliriz.

Uttanasana
Ustrasana - deve duruşu
Sirsasana - baş duruşu
Vrksasana - ağaç pozu
Utthita hasta padangusthasana
Camatkarasana - vahşi şey pozu
B8E2AFBD-B4EF-4963-9AA4-FCB4DE12B161.jpeg
B9DE634E-D76A-4E13-98F4-8E8B42FCC960_edited.jpg
bottom of page